Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету  імені Володимира Гнатюка
Серія: Хімія
 


 
Журнал входить до переліку наукових фахових видань ВАК України

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ТР № 241

Мова видання: українська, російська, англійська 

Видавець: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Головний редактор: Грищук Б.Д.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Грищук Б.Д., Бальон Я.Г., Броварець В.С., Коротких М.І., Новіков В.П., Обушак М.Д., Станінець В.І., Тевтуль Я.Ю., Швайка О.П., Барановський В.С.


Відповідальний секретар: Барановський В.СЕлектронна версія видання