Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Серія: Біологія
 

 
Журнал входить до переліку наукових фахових видань ВАК України

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15884-4356Р від 27.10.2009

Мова видання: українська, російська, англійська 

Видавець: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Головний редактор: Барна М.М.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:  


М.М. Барна - доктор біологічних наук, професор (головний редактор) (Україна)

К.С. Волков - доктор біологічних наук, професор (Україна)

В.В. Грубінко - доктор біологічних наук, професор (заступник головного редактора) (Україна)

Н.М. Дробик - доктор біологічних наук, професор (Україна)

О.П. Камеліна - доктор біологічних наук, професор (Росія)

В.З. Курант - доктор біологічних наук, професор (заступник головного редактора) (Україна)

Н.М. Нємова - член-кореспондент РАН, доктор біологічних наук, професор (Росія)

В.І. Парпан - доктор біологічних наук, професор (Україна)

О.Б. Столяр - доктор біологічних наук, професор (Україна)

В.О. Хоменчук - кандидат біологічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна)

В.Р. Челак - доктор біологічних наук, професор (Молдова)

Макаї Шандор - доктор габілітований, професор (Угорщина)

І.В. Шуст - доктор біологічних наук, професор (Україна)


Літературний редактор: Т.П. Мельник

Комп'ютерна верстка: Г.М. Голіней


Сайт журналу

Архів видань