1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форма № Н-1.01.1.

1.2. Форма № Н-1.01.2.

1.3. Форма № Н-1.01.3.

1.4. Форма № Н-1.02.

1.5. Форма № Н-1.03.01.

1.6. Форма № Н-1.03.02.

1.7. Форма № Н-1.04.

1.8. Форма Н-1.05.

1.9. Форма Н-1.06.

1.10. Форма Н-1.07.

1.11. Форма Н-1.08, частина 1.

1.12. Форма Н-1.08, частина 2.

1.13. Форма Н-1.09.

1.14. Форма Н-1.10.

1.15. Форма Н-1.11.

1.16. Форма Н-1.12.1.

1.17. Форма Н-1.12.2.

1.18. Форма Н-2.01.

1.19. Форма Н-2.02.

1.20. Форма Н-2.03.

1.21. Форма Н-2.04.

1.22. Форма Н-2.05.

1.23. Форма Н-2.06.

1.24. Форма Н-2.07.

1.25. Форма Н-3.01.

1.26. Форма Н-3.02.

1.27. Форма Н-3.03.

1.28. Форма Н-3.04.

1.29. Форма Н-4.01.

1.30. Форма Н-4.02.

1.31. Форма Н-4.03.

1.32. Форма Н-4.04.

1.33. Форма Н-4.05.

1.34. Форма Н-4.06.

1.35. Форма Н-4.07.

1.36. Форма Н-5.01.

1.37. Форма Н-5.02.

1.38. Форма Н-5.03.

1.39. Форма Н-5.04.

1.40. Форма Н-5.05.

1.41. Форма Н-5.06.

1.42. Форма Н-6.01.

1.43. Форма Н-7.01.

1.44. Форма Н-7.02.

1.45. Форма Н-7.03.

1.46. Форма Н-7.04.

1.47. Форма Н-8.01.

1.48. Форма Н-8.02.

1.49. Форма Н-8.03.

1.50. Форма Н-8.04.

1.51. Форма Н-8.05.

1.52. Форма Н-8.06.

1.53. Форма Н-8.07.

1.54. Форма Н-8.08.

1.55. Форма Н-8.09.

1.56. Форма Н-9.01.

1.57. Форма Н-9.02.

1.58. Форма Н-9.03.

1.59. Форма Н-9.04.

1.60. Форма Н-9.05.

1.61. Форма Н-9.06.

1.62. Форма Н-10.01.

1.63. Форма Н-10.02.

1.64. Форма Н-10.03


2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 03 серпня 1984 року № 253 «Про введення уніфікованих форм документів з підготовки спеціалістів у вузах Мінвузу УРСР».

3. Керівникам вищих навчальних закладів запровадити з 2012/2013 навчального року нові форми документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації відповідно до форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):

  4.1. Спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) надавати вищим навчальним закладам І-ІV рівнів акредитації методичну допомогу щодо використання нових форм документів.

  4.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.


5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр  Д.В. Табачник


(Джерело: сайт Верховної Ради України http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0711-12)