Запрошуємо на навчання  за новою спеціальністю "Захист і карантин рослин"

Для здобуття ступеня бакалавра приймаються:

На заочну форми навчання

на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання (українська мова і література, біологія, хімія або математика), особи, які здобули повну загальну середню освіту.

Термін навчання – 4 роки. Вартість одного року заочної форми навчання складає 7166 грн.;

На денну та заочну форми навчання

на основі результатів вступних випробуваньособи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненими у межах галузі знань спеціальностями (в межах галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство).

Термін навчання – 2 роки. Вартість одного року денної форми навчання складає 17197 грн., заочної форми навчання – 7166 грн..