Запрошуємо на навчання молодших спеціалістів з медичною освітою

На другий курс заочної форми навчання (з терміном навчання 3 роки) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться набір студентів за результатами фахового вступного випробування (Біологія). Комплексні фахові вступні випробування проводяться у вигляді екзамену з фаху в усній чи письмовій формі.

.біологічний факультет ТНПУ